Univerzitet u Novom Sadu 
Poljoprivredni fakultet
Žan Mone Modul „Regulative u poljoprivredi Evropske Unije“

Žan Mone modul „Regulative u poljoprivredi Evropske unije“, kojim rukovodi prof. dr Katarina Đurić akreditovan je kao izborni predmet na završnim godinama osnovnih studija svih studijskih programa na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Osnovni cilj ovakvog modula je da bude svojevrstan vodič studentima kroz regulative i način funkcionisanja Evropske unije, da prenese osnovna znanja o sistemu poljoprivrede u EU, Zajedničkoj agrarnoj politici i politici ruralnog razvoja produbljujući znanja
studenata u okviru pojedinih specifičnih oblasti kojima se određeni studijski programi bave. Modul Regulative u poljoprivredi Evropske unije kao osnovnu ciljnu grupu ima studente Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu na završnim godinama studija koji nemaju dovoljno znanja u vezi sa tematikom poljoprivrede.

Aktuelnost ovakvog modula je velika, s obzirom na to da je Republika Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo, već otvorila prva poglavlja pregovora sa Evropskom unijom i da se uskoro očekuje i otvaranje poglavlja u vezi sa poljoprivredom i ruralni razvojem.


The project is supported by the Jean Monnet Programme of the European Union

The Jean Monnet Programme is a part of the European Union’s Erasmus+ Programme


Izrada web stranice je kofinansirana od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine